Gebruiksvriendelijke SaaS oplossing voor wagenparkbeheerders.

De Wagenparkbeheerders helpen bedrijven bij het professioneel beheren van leaseauto’s en andere vervoersmodaliteiten. Met meer dan 25 jaar ervaring kennen zij de uitdagingen waarmee hun opdrachtgevers te maken hebben. Of het nu gaat om de keuze voor een nieuwe leverancier, advies over de mobiliteitsregeling of de totale uitbesteding van het beheer: De Wagenparkbeheerders lossen deze vraagstukken op.

Duur: 1 jaar
Release: 01/08/2019

5 teamleden
Coded in Symfony

Uitdaging

Het beheer van een grote hoeveelheid leaseauto’s en andere modaliteiten, zoals mobiliteitskaarten, is een enorm karwei. Van iedere voertuig dient te worden bijgehouden wie de gebruiker is, waar de kosten geboekt moeten worden, wat de contractvoorwaarden zijn, of er schade en bekeuringen gereden zijn en nog vele andere details. Daarbij willen De Wagenparkbeheerders hun opdrachtgevers actief inzicht geven in de (rij)performance en adviseren op basis van de verzamelde gegevens. Hiervoor hebben wij fleet management software Hubble ontwikkeld.

 

 

Onze aanpak

Smartshore automatiseerde processen van het beheren van het wagenpark en andere vervoersmodaliteiten in nauwe samenwerking met De Wagenparkbeheerders. Het gaat hierbij onder andere om:

  • Sluitende administratie van de toewijzing van voertuigen en andere modaliteiten
  • Verwerken van contracten en contractaanpassingen
  • Automatische verwerking van medewerker- en voertuigmutaties
  • Automatische verwerking en controle van factuurregels
  • Verwerken van tankingen, bekeuringen, schades en reisgegevens
  • Verwerken van aanvragen en bestellingen
  • Module voor communicatie met leveranciers, opdrachtgever en haar medewerkers
  • Dashboard voor actueel inzicht in kosten en performance opdrachtgever

Door deze oplossing zijn alle processen van De Wagenparkbeheerders geautomatiseerd in een veilige SaaS webapplicatie, met een omgeving voor de beheerder, opdrachtgever en medewerkers van de opdrachtgever.

 

0548951_400x400.jpg
“Bestaande fleet en mobility management systemen voldoen niet aan de hoge eisen die wij stellen. De kwalitatieve functionaliteiten die wij nodig hebben om onze opdrachtgevers te bedienen zijn mede door Smartshore in een kort tijdsbestek gerealiseerd. De expertise van Smartshore en het proactief meedenken heeft tevens geresulteerd in nieuwe inzichten. Hubble fleet management software is eigenlijk ontwikkeld voor intern gebruik, maar wordt nu ook als commercieel product bij andere grote fleetwoners ingezet.”

Erik van Harmelen, De Wagenparkbeheerders