De komende jaren richt hij processen en faciliteiten in (een ‘wasstraat’) voor Open Documenten en Data. Een belangrijk onderdeel daarvan is een Datawarehouse.

Deze opdracht is het vervolg op een advies dat wij vorig jaar aan de Provincie uitbrachten.